Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Udostępnianie i wypożyczenia

Zbiory biblioteczne są udostępniane:

 

  • prezencyjnie tzn. na miejscu – w czytelni Biblioteki Głównej i Filii Studenckiej, Pracowni Komputerowej, bibliotekach specjalistycznych
  • drogą wypożyczeń indywidualnych

Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu mają prawo wszyscy zainteresowani.

 

Prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają:

 

  1. W Bibliotece Głównej:
  • pracownicy i emerytowani pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
  • słuchacze Studiów Doktoranckich Uniwersytetu,
  • pracownicy  podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu  Lublina,
  • pracownicy naukowi instytucji naukowych z terenu Lublina,
  • pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą z województwa lubelskiego po wpłaceniu kaucji (minimalna wysokość kaucji jest określona w cenniku). 
  1. W Filii Studenckiej: studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zbiorów bibliotecznych zawarte są w regulaminie.