Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ORCID/PBN

W 2022 roku będzie przeprowadzana ocena parametryczna jednostek. W związku z tym pracownicy Uczelni na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych prowadzących działalność naukową oraz doktoranci ze Szkoły Doktorskiej UML zobowiązani są do:
 

- posiadania konta ORCID (zgodnie z zarządzeniem Nr 108/2018 Rektora UM w Lublinie).

Uwaga! Zakładając konto ORCID prosimy o wpisanie nazwy jednostki organizacyjnej podanej w załączniku do Obwieszczenia Nr 8/2020 Rektora UML z dnia 2 listopada 2020 r.

 

Prosimy o przesłanie numeru ORCID ID na adres orcid@bg.umlub.pl, celem wpisania do Bazy Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 

Instrukcja: Zakładanie konta ORCID

- połączenia konta ORCID z kontem w bazie Polska Bibliografia Naukowa i POL-on (zgodnie z zarządzeniem Nr 162/2020 Rektora UM w Lublinie).

Powiązanie kont pozwoli w sposób jednoznaczny zidentyfikować danego autora w obu bazach oraz zapewni w przyszłości szybkie pobieranie informacji o publikacjach zgromadzonych na koncie ORCID danego autora.


Film instruktażowy: Rejestracja konta użytkownika PBN i łączenie konta z identyfikatorem ORCID i  POLON
 

Instrukcja: Połączenie konta ORCID z kontem PBN i POL-on