Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ORCID

Połączenie identyfikatora ORCID z kontem w PBN i POL-on

W związku z wymogami stawianymi przez MNiSW i przyszłą oceną parametryczną Uczelni konieczne jest połączenie konta ORCID z kontem w bazie Polska Bibliografia Naukowa i POL-on. Powiązanie kont pozwoli w sposób jednoznaczny zidentyfikować danego autora w obu bazach oraz zapewni w przyszłości szybkie pobieranie informacji o publikacjach zgromadzonych na koncie ORCID danego autora. Sposób łączenia kont został omówiony w filmie instruktażowym: ORCID ID. Krótki instruktaż dla użytkowników PBN.

Osoby, które nie posiadają identyfikatora ORCID i/lub nie przelały publikacji na to konto powinny postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

 

 

  1. Wchodzimy na stronę:  https://orcid.org/register
  2. Wypełniamy wymagane pola.
  3. Określamy prywatność profilu:

profil publiczny - preferowany, dane są widoczne dla wszystkich

profil dla zaproszonych - dane są widoczne tylko dla wybranych przez nas odbiorców

profil prywatny - dane są widoczne jedynie dla właściciela profilu)

 

  1. Konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Klikamy przycisk Register.
  3. Potwierdzamy profil klikając w link otrzymany na zarejestrowany adres email.
  4. W wiadomości znajduje się także unikalny numer ORCID iD oraz link URL do profilu.

 

Prosimy o przesłanie numeru ORCID iD na adres mailowy orcid@bg.umlub.pl, celem wpisania do Bazy Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

W profilu autora szczególnie ważne jest określenie afiliacji Uczelni i jednostki organizacyjnej zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Rektora UM nr 1/2020.

 

 

 

Oraz uzupełnienie bibliografii importując metadane bezpośrednio z baz Scopus i Web of Science.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

scopus_orcid.pdf

Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazie Scopus.

korekta_scopus.pdf

Zgłaszanie korekt w profilu autora w bazie Scopus - scalenie profili w bazie Scopus.

publons_orcid.pdf

Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazie Web of Science.