Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym - Szkolenie

"Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym" jako przykład zintegrowanego systemu łączącego na jednej ogólnodostępnej platformie zasoby nauki z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych.

 

Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników naukowych oraz wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie pt. "Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym jako przykład zintegrowanego systemu łączącego na jednej ogólnodostępnej platformie zasoby nauki z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych", w czasie którego zaprezentowany zostanie platforma PPM pod kątem analizy rozproszonego systemu typu CRIS zbierającego informacje dotyczące medycyny i nauk pokrewnych z różnego rodzaju źródeł i scalającego je w jeden system łączący dane z 8 instytucji partnerskich na jednej ogólnodostępnej platformie PPM. Dodatkowym tematem, który będzie przedmiotem spotkania jest kwestia praktycznej realizacji wytycznych zawartych w "Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce" oraz zaleceń dotyczących wprowadzania otwartości w nauce, np. poprzez wprowadzanie na uczelniach "Polityki otwartości".

 

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom w dwóch następujących terminach:

 

  • 01.12.2020 r. (wtorek) godz. 11.15 - 12:00
  • 01.12.2020 r. (wtorek) godz. 12:00 - 12:45

 

Aby zarejestrować się na szkolenie należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail:

anastazja.karpinska@umlub.pl

 

o temacie wiadomości: SZKOLENIE PPM - system zintegrowany

 

o wypełnionej treści wiadomości: IMIĘ I NAZWISKO, DZIEŃ WYBRANEGO SZKOLENIA

 

W odpowiedzi otrzymacie Państwo maila z informacją o danych do logowania,

uczestnictwo w szkoleniu wymaga instalacji aplikacji Zoom.

 

Prosimy o zapoznanie się z dołączoną klauzulą RODO.

 

Aplikację ZOOM na komputery stacjonarne i laptopy należy ściągnąć i zainstalować z poniższego linku: https://zoom.us/download, aplikacja jest dostępna na telefony i tablety (do ściągnięcia w sklepach z aplikacjami).

 

 

 

Szkolenie jest częścią Projektu "Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym" realizowanego w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata

2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego

ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Pliki do pobrania